ALLESOMVATTEND EN ALLES-OVERWINNEND

Onvoorwaardelijke liefde doet Zíjn werk

In alle onderwerpen die hier behandeld worden staat Gods vermogen centraal. Onvoorwaardelijke liefde die allesomvattend en alles-overwinnend is. Onze afhankelijkheid van de hemelse Vader en onze totale geborgenheid. Hij heeft, en houdt, het al in Zijn Hand! Dat geldt niet alleen voor alle mensen, maar voor al Zijn schepselen. Het goede bericht is dat God, door de dood en opstanding van Jezus Christus, uiteindelijk allen redden zal.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Rom.11:36 GES

En wanneer alles aan Hem onderschikt zal worden, dán zal ook de Zoon zèlf onderschikt worden aan Hem, die alles aan Hem onderschikt, opdat God zal zijn: alles in allen. 1 Kor.15:28 GES

Lees verder
Studie

24-06-2019 Overweldigend is de genade / 1. Opdat het naar genade zou zijn

Niemand kan zichzelf op de borst slaan en zeggen dat het zijn, of haar, eigen verdienste is. Niemand neemt voor zichzelf... Lees verder

Groei

Recent:

20-06-2019 KinderWoord / God werkt een werk

Want Ik werk een werk in jullie dagen. Het is een werk dat jullie absoluut niet zullen... Lees verder

21-06-2019 Het A-B-C van het goede bericht / Aannemen wat God geeft

Nu is het bij mensen zo dat, als iemand jou iets wil geven, je zelf kunt beslissen of je het aanneemt. Bij God gaat dat helemaal... Lees verder

23-06-2019 De genadeschool / De vrede van God

Weet jij wat ‘jezelf zorgen maken’ is? God kan ervoor zorgen dat we ons geen zorgen meer maken, maar hoe doet Hij dat? ... Lees verder

  UitgeLicht

17-06-2019 posted by Alles in allen

Tot Zijn vervulling

Paulus, apostel – niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Hem heeft opgewekt uit de doden (…) Gal.1:1 NCV

De positie die de Zoon heeft ten opzichte van de Vader, wordt nog wel eens in twijfel getrokken. Alsof de Zoon, die een eenheid vormt met de Vader, God zou zijn. Jezus Christus gaf echter Zijn Vader alle eer Joh.5:30, Die Hem ook heeft opgewekt uit de doden.
Eer geven Wie eer toekomt, stond ook in het leven van Paulus centraal nadat de verheerlijkte Heer aan hem verschenen was. Hij dacht eerst dat het moest voortkomen uit menselijke ijver voor God, maar ontving het besef dat hij geen afgevaardigde was geworden door ook maar iets dat uit de mens was voortgekomen.
Vanuit dit ontvangen besef kunnen wij evengoed in het leven staan dat God ons, door genade, geschonken heeft. We maken God niet langer tot een ‘godje’ door onszelf of anderen de eer te geven, maar belijden dat de Vader alle eer toekomt. Hij brengt alles in ons leven tot Zijn vervulling, door de Heer Die Hij heeft opgewekt uit de doden.

De Verzoener van het àl

Wekelijkse Up!date in je mailbox? Meld je aan

KinderWoord gezinsbijbel

De KinderWoord gezinsbijbel bevat bijbelverhalen die gebaseerd zijn op concordant vertalen. Er wordt gestart met verschillende geschiedenissen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament... Lees verder

OPmerkelijk!

De wereld is vòl van leegheid. Ik zag al de daden die gedaan worden onder de zon en aanschouw, het is alles zinloosheid en grazen van wind. Pred.1:14 SW

Meer OPmerkelijks...