ALLESOMVATTEND EN ALLES-OVERWINNEND

Onvoorwaardelijke liefde doet Zíjn werk

In alle onderwerpen die hier behandeld worden staat Gods vermogen centraal. Onvoorwaardelijke liefde die allesomvattend en alles-overwinnend is. Onze afhankelijkheid van de hemelse Vader en onze totale geborgenheid. Hij heeft, en houdt, het al in Zijn Hand! Dat geldt niet alleen voor alle mensen, maar voor al Zijn schepselen. Het goede bericht is dat God, door de dood en opstanding van Jezus Christus, uiteindelijk allen redden zal.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Rom.11:36 GES

En wanneer alles aan Hem onderschikt zal worden, dán zal ook de Zoon zèlf onderschikt worden aan Hem, die alles aan Hem onderschikt, opdat God zal zijn: alles in allen. 1 Kor.15:28 GES

Lees verder
Nieuw! KinderWoord gezinsbijbel

Er wordt gestart met verschillende geschiedenissen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, gebaseerd op concordant vertalen... Lees verder

Studie

Recent:

14-06-2019 Vernederd, opdat je verhoogd zult worden! / Tot vrijheid geroepen

In een proces leert God ons om de wil van onze oude natuur – die bij alle mensen nog wel eens op kan spelen – niet te voeden maar te laten versterven... Lees verder

Groei

Recent:

12-6-2019 Het A-B-C van het goede bericht / De genade van God

Wist je dat de genade van God tevoorschijn is gekomen om te laten zien dat God alle mensen zal redden? Ja, alle mensen, je leest het goed... Lees verder

12-06-2019 De genadeschool /Je bent schathemeltjerijk!

Veel mensen willen heel graag rijk worden. Ze denken dat ze dan gelukkig zijn.
Dit verhaal gaat ook over rijkdom, alleen niet over de rijkdom van de wereld... Lees verder

12-06-2019 KinderWoord gezinsbijbel / De aankondiging van Johannes

Het gebeurde in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Er was een zekere priester, Zacharias, en zijn vrouw heette Elisabet... Lees verder

Nieuw! In begin

15-06-2019 Kinderwoord gezinsbijbel / De openbaring aan Adam

Adam krijgt onderwijs over het scheppingswerk van God en het ‘hoe en waarom’ van de dingen... Lees verder

OPmerkelijk!

We leven niet in onze menselijke ‘kleingelovigheid’, maar in het geloof van de Zoon van God. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God (...) Gal.2:20 NCV

    Lectuur

GRATIS BOEKEN & van de artikelen op deze site worden flipbooks gemaakt. Deze boekjes zijn te lezen op een tablet, laptop of mobieltje... Lees verder

  UitgeLicht

09-06-2019 posted by Alles in allen

Alle vreugde en vrede

Nu, moge de God van de hoop jullie vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, om overvloedig te zijn in de hoop, in de macht van heilige geest. Rom.15:13 GES

Pinksteren. Op de vijftigste dag nadat de Heer was opgestaan werd de heilige geest zichtbaar op Zijn leerlingen uitgestort. Precies op de vijftigste dag kwam ook de duif, die Noach had uitgezonden, terug met een olijftakje.
Geest en nieuw leven. In de bovenstaande tekst lezen we daarnaast over ‘hoop’, letterlijk vertaald ‘verwachting’.
Onze hoop, onze verwachting is op Hem! Ti.2:13 Maar wat kunnen wij in het geloof allemaal wel niet verwachten van onszelf of van andere mensen? Hierdoor komen mensen in een kramp of ze gaan bijvoorbeeld geloof veinzen, met alle gevolgen van dien.
We verwachten het nog steeds van de mens en kijken elkaar aan – of erger: we rekenen elkaar erop af, op onze menselijke zwakheid. De Schrift leert ons iets anders: In het vermogen van heilige geest, worden wij overvloedig in de verwachting gemaakt.
De God van de verwachting schenkt ons geloof Efe.2:8-9, met álle geestelijke vreugde en vrede. Hij zorgt ervoor dat we gericht worden op wat Híj waarmaakt in ons leven. Rom.5:5 Laten we de Schenker daarvoor loven en eren, want hierdoor krijgt onze zwakheid een plaats 2 Kor.12:9 en kan geloof ongeveinsd zijn. Ruimte en vrijheid, in plaats van druk en benauwdheid.

De Verzoener van het al!