ALLES IN ALLEN / GRATIS LECTUUR


LectuurVerkrijgbaar in boekvorm

Van de artikelen op deze site worden, bij genoeg artikelen van een categorie, gratis flipbooks gemaakt. Deze boekjes zijn te lezen op een tablet, laptop of mobieltje. Vrij delen, downloaden of printen, alleen niet voor commerciële doeleinden.

Daarnaast zullen gebundelde artikelen ook als gewone leesboekjes worden uitgegeven. Nadere informatie volgt nog.

Eén voor allen (boek)


Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. Veel oog voor persoonlijke beleving, vooral ook van moeite en lijden.

Wilt u dit gratis boek (exc. verzendkosten) bestellen? Voor één boek zijn de verzendkosten € 3,95. Voor meerdere exemplaren zijn de verzendkosten € 6,95 (nadere informatie volgt per e-mail).

Bestelformulier Eén voor allen

Brieven aan Anne (boek)


Ruud van ’t Veer (1935-2010), kreeg een mailtje van zijn nichtje Anne (gefingeerde naam) met het verzoek haar geloofsvragen te beantwoorden, hetgeen resulteerde in een intensieve correspondentie via internet. Begrippen die aan de orde kwamen waren o.a. de grondlegging van de wereld; verzoening; de dood; de hel; de duivel; rechtvaardiging; uitverkiezing en de vrije wil.

Wilt u dit gratis boek (exc. verzendkosten) bestellen? Voor één boek zijn de verzendkosten € 3,95. Voor meerdere exemplaren zijn de verzendkosten € 6,95 (nadere informatie volgt per e-mail).

Bestelformulier Brieven aan Anne